Projekty 2019

Autor:
Tomáš Čečetka
Název instituce:
Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk
Stručný popis:
Projekt založený na dialozích, porovnáních a hledáních souvislostí mezi vztahy lidí a jejich domnělých předků – opů.
Inspirace v dějinách výtvarného umění, v designu, reklamě, ekologii.
-podoby ve výtvarných dílech: Brancusi, P. Breughel,
F. Kahlo, G. Von Max, H. Rousseau, L. Da Vinci, popart, četba Tarzana, film...
foto č. 1-9
- odrazy v designu výrobků a reklamě
foto č. 10-12
- záchranářské projekty-korespondence s projektem „Go za… více
Počet zúčastněných:
15
Věk:
10 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
objekt, fotografická příloha, plošné práce na desce A1
Autor:
Jiří Černý
Spoluautoři:
Jitka Janků /1/2 projektu/
Název instituce:
Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Stručný popis:
Cestu k imaginaci jsme hledali prostřednictvím výtvarných her a etud, většinou inspirovanými tvorbou zejména českých výtvarníků, např. kaňkáže Vladislava Mirvalda, muchláže Ladislava Nováka, fotogramy Jiřího Šiguta, koláže Jana Švankmajera apod. Také jsme zkoušeli hry s reprodukcemi obrazů /montáže/. Samozřejmě, že výtvarných her jsou stovky, takže náš příspěvek je jen malou ukázkou z nekonečného množství možností, jak rozdílet a sdílet OBRAZOTVORNOST. Na závěr voláme s Janem Švankmajerem a… více
Počet zúčastněných:
30
Věk:
14 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
8 x A2 s nalepenými pracemi
Autor:
Jana Chmelová
Název instituce:
Mateřská škola Terezínská ul. Lovosice
Stručný popis:
Planeta Země je plná míst a o mnoha z nich nemáme ani tušení. Svět je tak rozmanitý, je těžké vybrat to nejkrásnější místo. My jsme navštívili pět z nich. Nechali jsme se unášet fantazií a sněním, které jsme přenesli pomocí výtvarných technik. Naše obrázky jsou vyjádřením imaginativních představ, pocházejících z naší interakce se světem.
Počet zúčastněných:
27
Věk:
5 - 6
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x výtvarný deník vel. A2
Autor:
Šárka Coganová
Název instituce:
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
Stručný popis:
Techniky/ Digitální fotografie a její následné úpravy v bitmapovém grafickém editoru GIMP, malířské techniky a koláž.
Výtvarný problém / Umět vytvářet různé barevné kompozice motivované konkrétním námětem, naučit žáky poznávat odlišnosti tvarů a nacházet různé způsoby vyjádření prostoru v plošné kompozici.
Anotace / Výtvarné umění má svůj vlastní jazyk, jehož významy, symboly a kódování bývají pro diváka často těžko srozumitelné. Považujeme proto slova za prostředek, který… více
Počet zúčastněných:
21
Věk:
12 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5x malba kombinovaná s koláží 70 x 50 cm; 3x malba 70 x 50 cm; 20 x fotografie A3
Autor:
Hana Dočkalová
Název instituce:
Aeroškola
Stručný popis:
Animace Emil vznikla v rámci animačního turnusu filmového tábora Aertěk, který byl v roce 2018 zaměřený i na osobnosti československého animovaného filmu. Po krátkých výtvarných etudách doplněných o projekci krátkometrážní tvorby Jana Švankmajera se děti rozhodly zpracovat námět mapující sklepní dobrodružství tříletého Jana. Děti inspirovala pasáž ze Švankmajerovy biografie:„Člověk už jen rozvíjí, co do těchto tří let načerpal. Z toho vyplývá, že už v první čáře, kterou člověk na papír udělá,… více
Počet zúčastněných:
6
Věk:
11 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x odkaz na YouTube
Autor:
Věra Dubská
Název instituce:
Základní umělecká škola Petřiny
Stručný popis:
Kdo se snažil malovat konkrétně, popisně - vycházely mu "abstraktní malby". "Podle fantazie" bývají i figurální motivy. Děti využily předchozích znalostí malby temperou (barvy syté a lomené, kontrasty, barva krycí, pastózní.). Nalézaly také podobnosti a rozdíly v díle ostatních. Zúčastnili se žáci, ze 6 vyučovaných skupin.
Počet zúčastněných:
40
Věk:
5 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x album A3, foto 8ks
Autor:
Marie Dufková
Spoluautoři:
Jitka Joštová, pedagog MŠ Krhová
Název instituce:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Stručný popis:
Kladli jsme si otázky, co všechno sdílíme: sdílíme své pocity, prožitky, obohacujeme se navzájem, sdílíme vztahy. Propojili jsme spoluprací několik generací: dospělí, pedagogové a rodiče, mladí lidé - studenti a děti - předškoláci, kteří byli neformální a kreativní cestou vedeni ke schopnosti vytvářet si přirozené vrstevnické a mezigenerační vztahy.
Sdíleli jsme společný duchovní i fyzický prostor a ptali jsme se:
Kam patříme a jaké jsou naše společné hodnoty? Emoce - prožívání… více
Počet zúčastněných:
50
Věk:
3 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x malba velký netradiční formát, 4 x koláž A3, 4 x A3 lavírovaná kresba, 4 x A3 malba, 4 x A4 komb. technika, 2 x tisk fotografie A4, 2 x A3 akvarel, 4 x A3 komb. technika, 4 x pastelka A4
Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
Jaroslava Trojanová LDO, Vladimíra Křenková, Diana Pinkasová
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
"Jak šumí les" - projekt propojující žáky z literárně-dramatického a výtvarného oboru. Celý loňský rok jsme s mladšími žáky
tvořili na zajímavé a inspirativní texty knih Daisy Mrázkové (1923 - 2016), malířky, kreslířky a tvůrkyně autorských knih pro děti. Inspirovali jsme se návštěvou výstavy Daisy Mrázkové ve vile Pellé a čtením jejích knih. Naše tvoření vyústilo ve společnou výstavu a 50 min.představení s názvem JAK ŠUMÍ LES? Scénář je složen z kratších celků jednotlivých… více
Počet zúčastněných:
60
Věk:
5 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1xportfolio A4
Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
Jaroslava Trojanová - vedoucí LDO ZUŠ Sedlčany, iniciátor a koordinátor mezioborového projektu, Diana Pinkasová
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
Sdílený dramaťák s výtvarkou aneb DŠB
Se skupinou dětí od 8 do 14 let jsme si společně uvědomili, že pomalu vyrůstáme z pohádky. Prakticky jsme se tedy rozhodli, že vezmeme pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký jako základ, z kterého se odvine mnoho dalších tématických dramatických i výtvarných řad a aktivit. Šlo o propojení a sdílení LDO a VO skrze příběh založený na smyslovém prožívání, improvizaci a stylizaci. Rozmotávali jsme klubko času - pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký dle… více
Počet zúčastněných:
12
Věk:
8 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x portfolio A4, 1x objekt (textilní klubko o průměru 55cm), 1x paravan (150x 150cm)
Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
ZUŠ Sedlčany: Jaroslava Trojanová, Lenka Feldsteinová, Diana Pinkasová, Vendula Dědová, PedF Č. Budějovice: Lenka Vilhelmová, Petr Brožka, Josef Lorenc, Gymnázium Frýdek-Místek: Radmila Vaňková, ZŠ Zásmuky, ZUŠ Kolín
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
Sdílený prostor - jedná se o 5letý projekt několika nadšenců (koordinátorem je Jaroslava Trojanová, která vede literárně-dramatický obor na ZUŠ Sedlčany). Tento projekt je unikátní tím, že prochází napříč celým vzdělávacím systémem výtvarného školství z různých regionů (od MŠ a ZŠ Zásmuky, ZUŠ Sedlčany a Kolín, Gymnázium Frýdek - Místek až po pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích) Náš tým oslovuje veřejnost, pořádá výtvarné, dramatické a taneční dílny pro místní školu, besedy, sympózia,… více
Počet zúčastněných:
450
Věk:
4 - 100
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x kniha A4, 1x odkaz na YouTube