Projekty 2019

Autor:
Lukáš Lerch
Název instituce:
Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
Stručný popis:
Roční projekt zpracovávající téma rohlík - nejběžnější věc kterou každý zná - jako výtvarné tema i prostředek a sdílení sama sebe jako fenomén současnosti. Instagramový účet se stal personifikací všech sedmi žáků, kteří se projektu účastnili. Každý z nich měl na starosti příspěvek v jednom dni z týdne. Na hodinách tyto příspěvky připravovali a plánovali prezentaci, propagaci a náměty, vybírali a upravovali fotografie. Téma bylo řešeno i tradičními technikami (malba, kresba, socha, objekt).
Počet zúčastněných:
7
Věk:
14 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1xodkaz na Instagram
Autor:
Lukáš Lerch
Název instituce:
Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
Stručný popis:
Žáci se zabývali abstraktním vyjádřením zvuku ve formě znaků, které poté každý třikrát umístili do společného velkého formátu v barvách a velikostech odpovídajících zabarvení a zesílení nebo zeslabení zvuku. Tím vznikl jeden veliký společný obraz který následně sloužil jako Partitura pro hudební performance. Toto vystoupení jsme společně secvičili a odprezentovali.
Počet zúčastněných:
12
Věk:
9 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3x odkaz na YouTube, malba A1, koláž 10 A6 na formátu A2
Autor:
Šárka Lupečková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Stručný popis:
Výchovný a vzdělávací záměr
• Netradiční pohled na opeřence z hlediska anatomie i výtvarných kvalit
Materiál a technika
• klasické techniky /kresba, malba, keramika
• moderní techniky /digitální fotografie, animace, spray malba, objekty z polystyrenu a stavební pěny
• výtvarně nepoužívaných materiálů /TTR pásky – monotypy, objekt
PEŘÍ
• otisky /monotyp/
• studijní kresba /skladba řádxchaos/
• dokreslování výřezu kopie peří tužkou /… více
Počet zúčastněných:
64
Věk:
5 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
6 x objekt , 3 x reliéf, 1 x portfolio, 6 x malba
Autor:
Šárka Lupečková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Stručný popis:
Celoroční téma Jídlo vybrali zástupci škol a městského muzea v Rýmařově pro společnou prezentaci v janovickém zámku závěrem školního roku.
V rámci tohoto tématu jsme zpracovávali výtvarné řady
Vánoční cukroví
-vánoční ubrus / prostírání /rytmus základních prvků / opakování v dekoru razítkováním / věk 5-7 let
-cukroví /kresba tužkou / koláž z výsečí / papírové objekty skládané na ,,plech"/ věk 5-7 let
-štědrovečerní večeře /rybí kostra-reliéf ze sádrového… více
Počet zúčastněných:
64
Věk:
5 - 12
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3 x odkaz na YouTube, kašírovaný reliéf, 4xmalba, portfolio 70x100
Autor:
Šárka Lupečková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Stručný popis:
Projekt Betlém pro Rýmařov jsem začala vytvářet s žáky výtvarného oboru ZUŠ za podpory Města Rýmařov v listopadu 2016. V tomto roce vznikla také myšlenka postupného doplňování betlému na náměstí tak, aby se připomněl biblický příběh, spojený s vánočními svátky. Naše Marie je těhotná a betlém se rozrůstá o nové postavy až do Vánoc. V roce 2016 byla vytvořena Marie, Josef, anděl, Ježíšek, jesličky, tři králové, dvě ovečky a oslík. V roce 2017 se rozšířil o dalšího anděla, selku se sedlákem,… více
Počet zúčastněných:
63
Věk:
5 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3 x odkaz na YouTube , fotodokumentace/fotokniha, 2x objekt
Autor:
Klára Luxová
Název instituce:
Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace
Stručný popis:
Projekt byl rozdělen do tří částí, fází.
V té první byl projekt založen na dialozích formou deníku - v jeden čas vzájemné sdělování, reakce, komunikace.
Účelem druhé fáze bylo vytvoření bezprostřední představy ze světa, který nás obklopuje, kde se každý den pohybujeme a myslíme si, že nás neovlivňuje. Ale ono je to trošku jinak, jsme jím ovlivnění více, než jsme schopni si připustit. Jsou to sociální sítě a další média. Tyto kresebné, textové záznamy neustále sdílíme s ostatními a… více
Počet zúčastněných:
6
Věk:
10 - 13
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
6 x kresba A4 na A1, fotodokumentace A1
Autor:
Jitka Magdálková
Název instituce:
Základní umělecká škola Uherské Hradiště
Stručný popis:
-Inspirace sbírkou, kterou si nosíme z přírody po kapsách
-Kamínek, kaštan, oříšek, klacík, list, květ, semínko...
-Zkoumání tvaru a barvy
-Hra s tvarem a barvou
-Volná imaginace vycházející z předchozích výtvarných zkušeností
Počet zúčastněných:
30
Věk:
5 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
kresby, malby a kombinované techniky, seskládané do určeného formátu
Autor:
Andrea Mičíková
Název instituce:
Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace
Stručný popis:
Inspirací pro tento projekt byla kniha od autorky Milady Rezkové a výtvarnice Marie Urbánkové (Albatros , Praha roku 2017).
„Kdo občas rád mlsá? Kdo miluje dobrodružství? Koho štve, když lidé podvádí a lžou? Kdo umí udržet tajemství? Ten je tady správně!“
Mandlové zákusky, krémové dortíky, utopeňour a jiné dobroty v netradiční cukrárně na náměstí. Statečná vosa Celestýna, podlý agent Parchantel Hnusil, vlezlá šťenice Protivana Slídivá a nikdy nekončící souboj dobra se zlem. To… více
Počet zúčastněných:
50
Věk:
8 - 9
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x portfolio A1, 1 x prostorová práce A1 , 1 x kniha, 3 x odkaz na You Tube
Autor:
Andrea Mičíková
Spoluautoři:
Kateřina Uhlářová
Název instituce:
Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace
Stručný popis:
Neživá příroda, voda, její kvalita a dostatečné množství vody, je klíčovým problémem současnosti. S vodou bychom se proto měli naučit správně hospodařit. Vyvstává mnoho otázek: Jak správně nakládat s vodou? Kvalita našich povrchových vod? Nákup balených vod namísto pití pitné vody z kohoutku? Jak zní voda? Voní voda? Jakou má barvu? Jaké má skupenství? Balená x kohoutková voda?
Inspirací pro tvorbu byly obrazy C. Moneta, A. Chittussi / Vltava u Tróje, hudba Bedřicha Smetany Vltava,… více
Počet zúčastněných:
26
Věk:
10 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x pexeso, 1 x malba A1, 1 x kniha, 2 x odkaz You Tube
Autor:
Andrea Mičíková
Název instituce:
Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace
Stručný popis:
Sdílení - vyprávěním příběhu, výtvarným vyjádření, formou prezentace pohádky před rodiči – žáci předvedou vše, co se za půl roku ve škole naučili (čtení, počítání, atd.), pohádka O Červené Karkulce se nese celým vystoupením.
Inspirace - zhlédnutí pohádky, seznámení s knižní podobou ( ukázka různých typů knih s pohádkou) inspirace uměním - Nathalie Lété , ilustrátoři knih, dobro a zlo v pohádce, média, reklama, tisk.
Výtvarný problém: Ilustrace, loutka v životě dítěte
více
Počet zúčastněných:
50
Věk:
6 - 7
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x portfolio A1, 1 x kniha, 1 x biograf, 1 x divadlo, 2 x odkaz na You Tube