Projekty 2019

Autor:
Klára Hušková Smyczková
Název instituce:
Národní galerie Praha
Stručný popis:
Ve vzdělávacím doprovodném programu k výstavě Katharina Grosse: Zázračný obraz pracujeme v ateliéru s médiem světla. Reagujeme tak na prostorovou instalaci K. Grosse, kterou provází rituál s pomyslným vymazáváním stínů na zdi. Její abstraktní tvorba je podpořena bezdotykovým přenosem barev (airbrush technikou) na plátno nebo jiné povrchy a často i zvukovými instalacemi. Zvuk a barvy se šíří vzduchem stejně jako světlo v našem experimentálním ateliéru. Zkoušíme jak míchat barvy reflektorů na… více
Počet zúčastněných:
25
Věk:
9 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
18x fotodokumentace
Autor:
Markéta Janečková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace
Stručný popis:
Inspirováno filmem Loving Vincent z roku 2017, který byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb podle obrazů Vincenta van Gogha.
Prvotním impulzem k našemu filmování byla moje návštěva Muzea Vincenta van Gogha v Amsterdamu v červenci 2017. Tady, mezi všemi malbami, kresbami, zvětšenými dopisy, fotkami rodiny, najednou jako by mi sám Vincent sáhl na rameno a já v tom doteku pocítila celý jeho smutek, radost, bolest, lásku, přítomnost i budoucnost, život i smrt,… více
Počet zúčastněných:
12
Věk:
10 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x odkaz na You Tube
Autor:
Kateřina Ježková
Název instituce:
Základní umělecká škola Petřiny
Stručný popis:
Oceány a moře pokrývají přes 70 % povrchu Země a soustřeďují většinu vody na Zemi.
Světový oceán: zahrnuje všechny oceány. Každé moře přísluší určitému oceánu.
Sladká voda představuje, pouze asi 2,5 %. Z toho je ale většina sladké vody, celkem asi 68 %, vázána v ledovcích.
Světový oceán, vzhledem ke své rozloze, zachytává asi 85 % slunečního světla a tepla. Působí proto jako velmi významný regulátor teploty a zabraňuje výkyvům teplot na povrchu planety. Má zásadní vliv… více
Počet zúčastněných:
20
Věk:
8 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x Odkaz na Youtube, 4x malba A2, 6x gumotisk A3, 8x grafika A3, 2x ryba kappa deska
Autor:
Taťána Jiříková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace
Stručný popis:
Stejné místo, stejný čas, stejná doba pro sdílení.
K imaginárnímu setkávání dochází v průběhu pěti dní, vždy s jedním tvůrcem tak, aby nedošlo k setkání reálnému. Všem účastníkům je vymezen čas (3 minuty a 33 vteřin), který určuje časovač. Po jeho uplynutí musí tvůrce ukončit svůj proces tvorby a bez dalšího zásahu z místa odejít. Nikdo tedy nikoho nezná, s nikým se nepotkal, neví, jak ten druhý vypadá, ale přesto s ním ono místo a čas sdílí, ve svých představách se pro něj někým stává,… více
Počet zúčastněných:
5
Věk:
13 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
6x fotografie, 1x instalace, 2x odkaz na YouTube
Autor:
Martina Kohoutková
Spoluautoři:
Kamila Pánková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Stručný popis:
Výsledky práce celoročního projektu Květy a kytice obohacené o Květinovou módní přehlídku - prezentovanou v květnu 2018 v rámci ZUŠ Open a následně v červnu při otevření zámecké sezóny zámku v Janovicích u Rýmařova.
Děti si na počátku vytvářely akvarelové studijní malby, které následně zjednodušovaly a dále zpracovávaly do podoby návrhu šátků, které pak byly ve spolupráci s Hedva Český Brokát, s.r.o. vytištěny a prezentovány na Květinové módní přehlídce. Pro tuto přehlídku si také… více
Počet zúčastněných:
30
Věk:
6 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2x akvarel A4, 2x koláž 60x60 cm, 2x gobelín 60x60 cm, 2x kresba A3,1x fotografie na A1, 1x odkaz na YouTube
Autor:
Veronika Koléšková
Název instituce:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Stručný popis:
Výtvarná řada po sobě následujících etud jako cesta k portrétu. Od teorie, kresby "vrstevnic", využití projekční skleněné destičky, studie detailu, psychologického autoportrétu, portrétu spolužáka, až k realizacím v materiálu - kombinovaná technika s voskem v rámci parafráze renesančního portrétu, sprejování a vytvoření šablon, k animacím a tvorbě portfolia.
Počet zúčastněných:
30
Věk:
15 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x prezentace projektu A2, 6 x ukázky jednotlivých kroků (menší formáty), 3 x graf. prezentace A3, animace
Autor:
Veronika Koléšková
Název instituce:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Stručný popis:
Jako inspiraci jsme zvolili poslech rozhlasových her (Ze Země na Měsíc, Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy, Škola robinsonů), mluvené slovo, společně se starými výtisky ilustrovaných verneovek, zafungovalo téměř magickým způsobem. Ve skupinách jsme pracovali na budoucím komiksu, každý měl za úkol ilustrovat část příběhu, vystihnout atmosféru a postavy, svou ilustraci doplnit textem. Bylo nutné, aby studenti pracovali v týmu a zároveň soustředěně sledovali děj. Výsledný příběh je opět… více
Počet zúčastněných:
30
Věk:
13 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x prezentace projektu A2, 12 koláží malých formátů
Autor:
Pavla Kramolišová
Spoluautoři:
Judita Chytková
Název instituce:
Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm
Stručný popis:
Projekt: Masopust v Rožnově pod Radhoštěm
Autorky projektu: Pavla Kramolišová, Judita Chytková
Časové rozpětí: 6 týdnů
Věkové rozpětí: 5-17 let
Vzdělávací záměr: využití tradiční lidové slavnosti masopustního průvodu k mezioborové spolupráci téměř celé ZUŠ v Rožnově p. R. (výtvarný, hudební a literárně-dramatický obor), stejně jako propojení různých institucí (ZUŠ v R. p. R., Rožnovská lesní mateřská škola, Montessori školka Na Vlně v R. p. R. a široké veřejnosti) a… více
Počet zúčastněných:
50
Věk:
5 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
16 x fotografie A5, 7 x fotografie A3, 4 x malba A3, 4x kresba A4, 3x doplňující text A4, 2 x prostorová "maska" do velikosti formátu A3 umístěná plošně, 1x portfolio/katalog A4
Autor:
Jana Láznová
Název instituce:
Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace
Stručný popis:
Žáci ztvárnili formou kresby, malby či asambláže své vlastní imaginace inspirované tvorbou surrealistů. Snažili se spojit zdánlivě nespojitelné...
Počet zúčastněných:
14
Věk:
11 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
7 asambláží, 2 kresby, 6 maleb
Autor:
Jolana Lažová
Název instituce:
ZUŠ Litovel, Jungmannova 740
Stručný popis:
V projektu se žáci věnovali svým snům a představám, které je fascinují. Kreslili a malovali sny, které se jim zdály a utkvěly v paměti, anebo si vybírali představy, které je inspirují ve své tvorbě. V objektové tvorbě si žáci zvolili např. představu vysněné kavárny, vysněné ZOO nebo zvláštní bytosti nazvané Fascinace.
Počet zúčastněných:
20
Věk:
7 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3x malba, 2x kresba mastným pastelem, 1xkresba, 1x perokresba, 1x kombinovaná kresba, 6 objektů